Latest News

Razpis za štipendije za leto 2023-2024

Upravni odbor objavlja razpis za dodelitev štipendij za šolsko leto 2023-2024:

• tri štipendije v znesku dva tisoč evrov za študente prve in druge univerzitetne stopnje.
Prošnja mora vsebovati kratek življenjepis z navedbo študijskega uspeha, osebne podatke, naslov, telefonsko številko in podatek o številu družinskih članov; priložena morajo biti ta dokazila: fotokopija indeksa ali drugi dokument, iz katerega so razvidni predvideni izpiti in druge študijske obveznosti ter ocene opravljenih izpitov; vpisani v prvi letnik morajo sporočiti oceno pridobljeno na maturi; potrdilo ISEE.

• štipendijo v znesku dva tisoč petsto evrov za podiplomski študij ali specializacijo.
Prošnja mora vsebovati kratek življenjepis z navedbo študijskega uspeha in predstavitev podiplomsekga študija ali specializacije, osebne podatke, naslov, telefonsko številko in podatek o številu družinskih članov; priložena morajo biti ta dokazila: potrdilo o opravljenem dodiplomskem univerzitetnem študiju s končno oceno, potrdilo o vpisu v podiplomski študij in potrdilo ISEE.

V prošnjah morajo biti navedeni tudi podatki o drugih prejetih štipendijah in obvezno IBAN bančnega računa na katerega bo nakazana štipendija.
Pri dodelitvi štipendij bo upravni odbor na osnovi 5. člena statuta upošteval študijske uspehe in potrebe prosilcev. Za vse potrebne informacije so na razpolago člana odbora Boris
Peric (+39 0481 32545), Karlo Černic (+39 0481 78100) in Zdravko Kuštrin +39 380 7943219.
Zainteresirani naj dostavijo prošnje
do 10. novembra 2023 v zaprti ovojnici z oznako “SARDOC - ne odpiraj” na naslov: Knjižnica D. Faigel - NŠK Trgovski dom, Corso Verdi 52, 34170 Gorica ali na naslov Sklad Sardoč, ul. Malta 2, 34170 Gorica.

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie. Leggi di più