TIGROVA SLED, Pričevanje o uporu primorskih ljudi pod fažizmom

Dr. Dorče Sardoč se je rodil 11. septembra leta 1898 v Slivnem pri Nabrežini. Šolal se je v Trstu in Gorici; medicino in pravo je študiral v Pragi, Berlinu, Zagrebu, Gradcu in Dunaju. Leta 1926 je v Trstu odprl zobozdravstveno ordinacijo in se vključil v politično življenje; bil je med ustanovitelji organizacije TIGR. Leta 1928 so ga italijanske oblasti zaprle in obsodile na pet let konfinacije. Po vrnitvi iz konfinacije je v tridesetih letih v Trstu organiziral ilegalno delovanje za narodnostno ohranitev primorskih Slovencev, hkrati je deloval v TIGR-u. Ob vstopu Italije v 2. svetovno vojno so ga leta 1940 zaprli, leto pozneje so ga na 2. tržaškem procesu obsodili na smrt. Pozneje je bil pomiloščen na dosmrtno ječo; do kapitulacije Italije je bil zaprt na otoku Santo Stefano, po kapitulaciji je delal pri zaveznikih v Palermu, Rimu in Alžiru; zavrnil je sodelovanje z jugoslovansko kraljevo vlado v Londonu pa tudi z narodnoosvobodilno borbo. Po osvoboditvi se je vrnil v Trst, a se je umaknil iz javnega in političnega življenja.

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie. Leggi di più